ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 25 จากทั้งหมด 81063 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คนยองย้ายแผ่นดิน : การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของชาวยองในเมืองลำพูน (พ.ศ. 2348-2445) / แสวง มาละแซม

โดย แสวง มาละแซม.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ส969ค 2544 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544ชื่อเรื่องอื่น: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : คนยองย้ายแผ่นดิน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.89591 ส969ค 2544] (1).
Items available for reference: [Call number: 305.89591 ส969ค 2544] (1).

ผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ลานเท / บุบผา คุมมานนท์...[และคนอื่นๆ]

โดย บุบผา คุมมานนท์ | บุบผา คุมมานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 907 บ638ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อยุธยา : คณะวิชามนุษยศาสตร์และวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 907 บ638ผ] (1).

ของดีเมืองยศสุนทร / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.338 ก463ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยโสธร : จือฮะการพิมพ์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.338 ก463ข] (1).

คนยองย้ายแผ่นดิน : การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของชาวยองในเมืองลำพูน (พ.ศ. 2348-2445) / แสวง มาละแซม

โดย แสวง มาละแซม.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ส969ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540ชื่อเรื่องอื่น: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : คนยองย้ายแผ่นดิน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.89591 ส969ค] (4).

สารานุกรมประวัติหมู่บ้านและสถานที่ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม / ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ภาควิชาประวัติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.347 ส678 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545สถานะ: Items available for reference: [Call number: 959.347 ส678] (1).

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสังคมมนุษย์ / ธิดา สาระยา

โดย ธิดา สาระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ธ581ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 ธ581ป] (3).

ตักสิลามหาสารคาม : สะดืออีสาน / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9347 ต262 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 915.9347 ต262] (5).

รายงานวิจัยเรื่อง โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น : การเรียนรู้กระบวนการเสริมศักยภาพการวิจัยชุมชนในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร / คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และ มาเรียม นิลพันธุ์

โดย คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ | มาเรียม นิลพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390 ค482รค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548ชื่อเรื่องอื่น: โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น : การเรียนรู้กระบวนการเสริมศักยภาพการวิจัยชุมชนในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 390 ค482รค] (1).

สมุดราชบุรี พ.ศ.2468 / ฉลอง สุนทราวาณิชย์, บรรณาธิการ

โดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์ | สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ส314 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย, 2550ชื่อเรื่องอื่น: สมุดราชบุรี : สยามรัฐพิพิธภัณฑ์ พ.ศ. 2468.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปกและสารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 915.93 ส314] (2).

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ ภาคใต้ / คณะผู้จัดทำ พินัย อนันตพงศ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย พินัย อนันตพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ป373ภต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 ป373ภต] (1).

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคกลาง / คณะผู้จัดทำ พินัย อนันตพงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย พินัย อนันตพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ป373ภก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 ป373ภก] (1).

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / คณะผู้จัดทำ พินัย อนันตพงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย พินัย อนันตพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ป373ภฉ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 ป373ภฉ] (1).

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ / คณะผู้จัดทำ พินัย อนันตพงศ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย พินัย อนันตพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ป373ภน ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 ป373ภน] (1).

เล่าเรื่อง...เมืองชะอำ / เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล

โดย เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ935ล ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มีเดียรีเลชั่น, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 อ935ล] (1).

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสังคมพหุลักษณ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา : รยงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The research and development of the curriculum in social studies for pluralistic society in Southern border proinces / ไข่มุก อุทยาวลี ... [และคนอื่นๆ]

โดย ไข่มุก อุทยาวลี | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 300.712 ก514 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสังคมพหุลักษณ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | The research and development of the curriculum in social studies for pluralistic society in Southern border proinces.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 300.712 ก514] (1).

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสานใต้ ระหว่าง พ.ศ. 2302-2450 / สุทัศน์ กองทรัพย์

โดย สุทัศน์ กองทรัพย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส778ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 ส778ป] (1).

ราชบุรีศรีสาเกต / ธนัญชัย รสจันทร์

โดย ธนัญชัย รสจันทร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ธ211ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 ธ211ร] (1).

ด้วยรัก / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, บรรณาธิการ

โดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา [บรรณาธิการ].

เลขเรียกหนังสือ: 301.09593 ด251 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ด้วยรัก : ปรัชญาและสาระของประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ด้วยรัก : ชนชาติไท | ด้วยรัก : ความเป็นครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย | ด้วยรัก : ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม | ด้วยรัก : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | ด้วยรัก : ไทยกับนานาชาติ | ด้วยรัก : แนวคิดทางสังคมและการเมือง | ด้วยรัก : ศาสนาและความเชื่อกับสังคม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 301.09593 ด251 2556] (7).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th