ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 52 จากทั้งหมด 80990 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม = ลิ่มและร่องลิ่ม / กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย กระทรวงอุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 621.8 อ814ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2522ชื่อเรื่องอื่น: ลิ่มและร่องลิ่ม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.8 อ814ม] (1).

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไก่สดเยือกแข็ง / กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย กระทรวงอุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 664.94 ก463ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2529ชื่อเรื่องอื่น: ไก่สดเยือกแข็ง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.94 ก463ม] (4).

เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ม565อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.5 ม565อ] (2).

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา หน่วยที่ 1- 15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ม565บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.5 ม565บ] (1).

แบบฝึกหัดปฏิบัติชุดวิชา การจัดการล่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ม565บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการล่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.84 ม565บ] (1).

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม = ลูกกวาดและทอฟฟี่ / กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย กระทรวงอุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 664.7 ก463ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2530ชื่อเรื่องอื่น: ลูกกวาดและทอฟฟี่.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.7 ก463ม] (5).

คู่มือการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000 / ธงชัย ธาระวานิช

โดย ธงชัย ธาระวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.562 ธ117ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ลิฟวิ่ง ทรานส์ มีเดีย, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.562 ธ117ค] (1).

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

โดย วิชาการสูตรไพศาล, ฝ่าย.

เลขเรียกหนังสือ: 343.075 ว545พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สูตรไพศาล, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 343.075 ว545พ] (3).

การประยุกต์ระบบ Iso 9000 / พูลพร แสงบางปลา

โดย พูลพร แสงบางปลา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.562 พ866ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.562 พ866ก] (1).

กรรมวิธีการผลิต / มานพ ตันตระบัณฑิตย์, พรวิจิตร ประทุมทอง

โดย มานพ ตันตระบัณฑิตย์ | พรวิจิตร ประทุมทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 670.42 ม443ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอเชียเพรส, 2533สถานะ: Items available for loan: [Call number: 670.42 ม443ก] (3).

เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ม565อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.84 ม565อ] (2).

รายงานโครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจสภาวะสารตกค้างยาสัตว์กลุ่มควิโนโลนส์ในไก่ / สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

โดย สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 636.5 ค122รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจสภาวะสารตกค้างยาสัตว์กลุ่มควิโนโลนส์ในไก่.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.5 ค122รก] (2).

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบคุณภาพ พ.ศ. 2539 = Quality Systems / ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สูตรไพศษล

โดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 670.0287 ฝ211ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพสษล, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 670.0287 ฝ211ม] (4).

โครงการฉลากเขียว : ข้อกำหนดของเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้า / สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว

โดย เลขานุการโครงการฉลากเขียว, สำนักงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 697.93 ล761ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 697.93 ล761ค] (1).

คู่มือการประกอบธุรกิจ / รวบรวมโดย ชรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์, พรนภา กุลทวีสุข

โดย ชรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์ | พรนภา กุลทวีสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 658.11 ช212ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.11 ช212ค] (5).

ถกคุณภาพ = Quality story / กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

โดย กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.562 ก278ถ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่น), ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Quality story.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.562 ก278ถ] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th