ผลการค้นหาของคุณมี 57 จากทั้งหมด 80949 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คู่มือการตรวจรักษาและป้องกันโรคสุกร / สุรพล พหลภาคย์

โดย สุรพล พหลภาคย์.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 ส852ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534ชื่อเรื่องอื่น: โรคสุกร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.4 ส852ค] (3).

ผลการศึกษาวิจัยค้นคว้าปศุสัตว์ = Tak Livestock Research / จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ, บรรณาธิการ

โดย จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 636 จ564ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีกาารเกษตรแม่โจ้, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Tak Livestock Research.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636 จ564ผ] (1).

คู่มือปฏิบัติการผสมเทียมในสุกร / ศรีสุวรรณ ชมชัย

โดย ศรีสุวรรณ ชมชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 636.028 ศ280ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.028 ศ280ค] (2).

แนวทางการวินิจฉัย รักษา และควบคุมโรคสุกร / กิจจา อุไรรงค์

โดย กิจจา อุไรวงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 636.089 ก637น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหมิตรออฟเซท, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.089 ก637น] (4).

การควบคุมผลผลิตและการดูแลสุขภาพสุกร / สมพงษ์ ชำนาญท่องไพวัลห์, อธิภู นันทประเสริฐ

โดย สมพงษ์ ชำนาญท่องไพวัลห์ | อธิภู นันทประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 ส263ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.4 ส263ก] (3).

อาหาร และการผลิตอาหารเลี้ยง สุกรและสัตว์ปีก / อุทัย คันโธ

โดย อุทัย คันโธ.

เลขเรียกหนังสือ: 636.048 อ736อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ, 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.048 อ736อ] (1).

ประมวลสาระสังเขปงานวิจัยเกี่ยวกับสุกร พ.ศ. 2501-2543 / บรรณาธิการโดย การุณ เสนชู, เครือวัลย์ พรมงาม, เปล่งศรี อิงคนินันท์

โดย การุณ เสนชู | เครือวัลย์ พรมงาม | เปล่งศรี อิงคนินันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 ป349 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.4 ป349] (3).

การเลี้ยงสุกร / ศรีน้อย ชุ่มคำ

โดย ศรีน้อย ชุ่มคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 ศ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.4 ศ463ก] (1).

การใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ / เทอดชัย เวียรศิลป์, บรรณาธิการ

โดย เทอดชัย เวียรศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 636 ก649 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาว, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: The utilization of local materials as animal feeds.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636 ก649] (1).

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การใช้กากสับปะรด และสาหร่ายพุงชะโด ในอาหารสุกรรุ่น-ขุน = Utilization of Pineapple Waste and Coontail Aquatic Weed (Ceratophyllum demersum L.) in Growing-Finishing Pigs Diets / กันยา ตันติวิสุทธิกุล

โดย กันยา ตันติวิสุทธิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 636.1 ก392ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย(เกษตรศาสตร์, 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) - - เกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527 ชื่อเรื่องอื่น: การใช้กากสับปะรดและสาหร่ายพุงชะโดในอาหารสุกรรุ่น-ขุน | Utilization of Pineapple Waste and Coontail Aquatic Weed (Ceratophyllum demersum L.) in Growing-Finishing Pigs Diets.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.1 ก392ว] (1).

คู่มือการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ / กรมควบคุมมลพิษ

โดย กรมควบคุมมลพิษ.

เลขเรียกหนังสือ: 628.35 ก442ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 628.35 ก442ค] (1).

การผสมเทียมสุกร / วิเศษ อัครวิทยากุล

โดย วิเศษ อัครวิทยากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 636.082 ว765ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเกษตรชุมชน, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.082 ว765ก] (4).

การจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรพันธุ์ / ถวัลย์ วรรณกุล

โดย ถวัลย์ วรรณกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 ถ267ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามเจริญการพิมพ์, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.4 ถ267ก] (1).

เกษตรธรรมชาติเชิงธุรกิจ ปศุสัตว์ / อุทัย หนูแดง

โดย อุทัย หนูแดง.

เลขเรียกหนังสือ: 636 อ819ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กิจศึกษาเทรดดิ้ง, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ปศุสัตว์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636 อ819ก] (2).

กลยุทธ์การเพาะเลี้ยงหมูป่าเพื่อการค้า / พายัพ ยังปักษี ... [และคนอื่นๆ]

โดย พายัพ ยังปักษี.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 ก287 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2545?]ชื่อเรื่องอื่น: หมูป่า.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.4 ก287] (3).

การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม / นาม ศิริเสถียร และสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, บรรณาธิการ

โดย นาม ศิริเสถียร | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 ก491 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.4 ก491] (2).
Special Status (1).

หลักการผลิตสุกร / สุชีพ รัตนสาร

โดย สุชีพ รัตนสาร.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 ส763ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรสศึกษาการพิมพ์, 2522สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.4 ส763ห] (3).

การผลิตสุกร / วินัย ประลมพ์กาญจน์

โดย วินัย ประลมพ์กาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 ว 619ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.4 ว 619ก] (2).

สุกรและการรักษาโรค / ประสบ บูรณมานัส

โดย ประสบ บูรณมานัส.

เลขเรียกหนังสือ: 636.7 ป392ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.7 ป392ส] (3).

โรคระบบทางเดินหายใจซับซ้อนในสุกร / กิจจา อุไรรงค์, บรรณาธิการ

โดย กิจจา อุไรวงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 ร924 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.4 ร924] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th