ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 735 จากทั้งหมด 80949 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 6 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ | ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (2).
Special Status (1).

แบบเรียนวิชาความร้อน ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย / พงษ์ พันธกุล

โดย พงษ์ พันธุกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 536 พ112บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครังที่ 9ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2516สถานะ: Items available for loan: [Call number: 536 พ112บ] (1).

วิชาเสียงประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย / พงษ์ พันธกุล

โดย พงษ์ พันธุกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 534 พ112ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครังที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2516สถานะ: Items available for loan: [Call number: 534 พ112ว] (1).

คู่มือครูภาษาไทย ท 203 ท 204 มัธยมศึกษาปีที่ 2 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (1).

คู่มือครู สำหรับการใช้กับหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมปีที่ 2 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (2).

หนังสือส่งเสริมความเข้าใจ เรื่องพิษสุนัขบ้าสำหรับเด็ก = โทนกับเถิดเถิง / ปราณี พาณิชย์พงษ์

โดย ปราณี พาณิชย์พงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: บ ป445ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงศิลป์การพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: โทนกับเถิดเถิง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ป445ท] (2).

หนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม1 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (4).

หนังสือเรียนภาษาไทย ท203 ท204 = ชุดทักษะสัมพันธ์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (2).

แบบเรียนภูมิศาสตร์ภูมิภาค ส.401 / สวาท เสนาณรงค์, ทัศนีย์ ศิริประโชติ, วีรวรรณ กฤตยารัตน์

โดย สวาท เสนาณรงค์ | ทัศนีย์ ศิริโชติ | วีรวรรณ กฤตยารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 915 ส425บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2519สถานะ: Items available for loan: [Call number: 915 ส425บ] (7).

แบบเรียนเสียง ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย / พงษ์ พันธกุล

โดย พงษ์ พันธุกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 534 พ112บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : อักษรเจริญทัศน์, 2512ชื่อเรื่องอื่น: เสียง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 534 พ112บ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th