สร้างรายการใหม่
  1.  ให้สมาชิกท่านอื่นเพิ่มทรัพยากรได้
  2.  ให้สมาชิกใด ๆ ลบรายการที่ตนเองเพิ่มได้
  3.  ให้สมาชิกใด ๆ ลบรายการที่สมาชิกท่านอื่นเพิ่มได้
ยกเลิก
    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th