ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

หนังสือ 10 เล่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร จำนวนครั้งที่ยืมออก  
พยาธิสรีรวิทยา :

อรพินท์ สีขาว - โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ : 2560 - ก-ฉ, 589 หน้า : 29 ซม.

ประเภทของทรัพยากร General Book Checkouts: 19 จอง
ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ /

- โครงการตำราพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ : 2558 - 314 หน้า : 26 ซม.

ประเภทของทรัพยากร General Book Checkouts: 16 จอง
การพยาบาลพื้นฐาน /

- จุดทอง, กรุงเทพฯ : 2558 - 819 หน้า : 26 ซม.

ประเภทของทรัพยากร General Book Checkouts: 13 จอง
กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก =

- บพิธการพิมพ์, กรุงเทพฯ : 2556 - 439 หน้า ; 21 ซม.

ประเภทของทรัพยากร General Book Checkouts: 12 จอง
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน =

- ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพม , กรุงเทพฯ : 2558 - เล่ม : 26 ซม.

ประเภทของทรัพยากร General Book Checkouts: 12 จอง
การพยาบาลพื้นฐาน :

- ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, กรุงเทพฯ : 2555 - ก-ณ, 383 หน้า : 26 ซม.

ประเภทของทรัพยากร General Book Checkouts: 10 จอง
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล =

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ : 2559 - เล่ม : 26 ซม.

ประเภทของทรัพยากร General Book Checkouts: 10 จอง
บุพเพสันนิวาส /

รอมแพง - แฮปปี้ บานานา, กรุงเทพฯ : 2561 - 512 หน้า ; 19 ซม.

ประเภทของทรัพยากร General Book Checkouts: 10 จอง
การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ /

- เอ็นพีเพรส, กรุงเทพฯ : 2553 - (6), 650 หน้า : 21 ซม.

ประเภทของทรัพยากร General Book Checkouts: 9 จอง
อนามัยชุมชน /

- โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, กรุงเทพฯ : 2540 - 2 เล่ม. :

ประเภทของทรัพยากร General Book Checkouts: 8 จอง
    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th